Вживання there is та there are

‘The wardrobe in the bedroom’ чи ‘There is a wardrobe in the bedroom’, який же варіант вірний? В цій статті розберемо правила вживання конструкції there is / there are.

Що значить конструкція there is / there are?

В українській та російській мовах there is / there are перекладається як “там є”, а часом, пропускається взагалі. Наприклад: There is a plate on the table. Це речення можна перекласти трьома способами: 

Там є на столі тарілка.

На столі стоїть тарілка.

На столі тарілка.

В останньому реченні there is не озвучується, але суть від того не втрачається.

Як сформулювати речення з використанням there is / there are?

There is / there are завжди стоїть на першому місці. Щоб речення побудувати граматично правильно використовуйте цю схему.

There  to be хто? що? де саме знаходиться?
There is the cat sitting in the box.
There are two geese in our garden.
There is a sandwich on the plate.

 

В яких випадках вживається?

Конструкція there is / there are потрібна для того, щоб сказати, що щось або хтось знаходиться в якомусь місці чи просторі. Повернемося до прикладів з початку статті.

The wardrobe in the bedroom. Використовується, якщо ви шукаєте шафу, а вам відповідають, що шафа знаходиться в спальні.
There is a wardrobe in the bedroom. В цьому випадку для вас важлива спальня і чим вона оснащена.

 

There is / there are використовується не тільки для означення предмета в просторі, а й для того щоб сказати що, хтось / щось існує або ні, не маючи на увазі конкретне місце. Наприклад:

There is a great idea. — Є чудова ідея.

There is a lot of time to implement the project. — Є багато часу на втілення проєкту.

There is a question. — Є питання.

Конструкція використовується в усталених виразах, які інакше сказати не можливо. Наприклад:

There is no use doing it. — Марно це робити.

There is nothing to do but walk. — Нема чого робити, крім як піти гуляти.

There is no rule without an exception. —  Немає правил без виключення.

Коли використовується однина чи множина?

There is використовується, коли мова йде про один предмет, або у випадку, якщо після there is стоїть іменник в однині, а за ним у множині. Наприклад:

There is an apple on the table. — На столі є яблуко.

There is an apple, two mangoеs and four persimmons on the plate. — На тарілці є яблуко, два манго і чотири хурми.

There are застосовується, якщо після нього стоїть іменник у множині. Наприклад:

There are a lot of dresses in the wardrobe. — в шафі багато суконь.

There are five pictures on the wall. — На стіні п’ять картин.

Як переформулювати стверджувальне речення у питальне?

Щоб речення стало питальним, достатньо дієслово to be перенести на початок. Наприклад:

To be there хто? що? де саме знаходиться?
Is there a ketchup in the fridge?
Is there a chair on the beach?
Are there sharks in the Black sea?

 

Як створити заперечне речення?

Заперечне речення можна створити двома способами: за допомогою частки ‘no’ — частовживаний спосіб, або ‘is not / are not’ — використовується рідше.

There to be ‘no’ or ‘not’  хто? що? де саме знаходиться?
There is no a knife on the table.
There is no the book in the bookcase.
There is not problem.
There is not the cat in the room.