Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо реорганізації кафедр

Днями відбулося засідання вченої ради Сумського державного університету.

Частина питань порядку денного стосувалися реорганізації вищого навчального закладу. З метою оптимізації навчально-наукового процесу, збереження кадрового резерву були створені нові кафедри: деякі з них – об’єднані, інші – перейменовані.

Так, були створені: кафедра фінансів, банківської справи та страхування на базі кафедри банківської справи та кафедри фінансів у навчально-науковому інституті бізнес-технологій «УАБС»; кафедра філософії на факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій. Зі збереженням назви кафедри фізичного виховання і спорту об’єднані кафедри фізичного виховання і спорту медичного інституту і кафедри фізичного виховання «УАБС». Об’єднана кафедра буде підкорятися медичного інституту. Кафедра прикладної та обчислювальної математики приєдналася до кафедри моделювання складних систем на факультеті електроніки та інформаційних технологій СумДУ.

Перейменовані кафедри навчально-наукового інституту права СумДУ: кафедра судочинства і міжнародного права – на кафедру кримінально-правових дисциплін та судочинства; кафедра кримінально-правових дисциплін – на кафедру міжнародного, європейського та екологічного права; кафедра теорії та історії держави і права – на кафедру конституційного права, теорії та історії держави і права; кафедра цивільно-правових дисциплін та банківського права – на кафедру цивільно-правових дисциплін та фінансового права. У той же час припинили свою діяльність кафедра гуманітарних дисциплін та кафедра державно-правових дисциплін.

Перейменовані і дві кафедри медичного інституту: кафедра ортопедії і травматології з курсами анестезіології та інтенсивної терапії, онкології, офтальмології – на кафедру ортопедії і травматології; кафедра хірургії з дитячою хірургією з курсом урології – на кафедру хірургії та онкології.

У навчально-науковому інституті бізнес-технологій «УАБС» кафедра бухгалтерського обліку та аудиту перейменована на кафедру бухгалтерського обліку та оподаткування.