Агропідприємство Охтирщини оштрафували за 77 порушень з охорони праці

Управління Держпраці у Сумській області проведело всебічну комісійну перевірку дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки та охорони надр, додержання вимог законодавства про працю та зайнятість населення в ТОВ «Перше травня» Охтирського району.

У ході перевірки було виявлено 77 порушень з охорони праці, надано 7 обов’язкових для виконання приписів. До адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафу притягнуто 5 посадових осіб. За порушення законодавства про працю на підприємство накладено штрафну санкцію в розмірі 1450 грн.

Основним порушенням з охорони праці, виявленим у ході перевірки, є відсутність дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою: роботи з пестицидами та отрутохімікатами, експлуатація артезіанських свердловин, газонебезпечні роботи і роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. У підприємства також відсутній дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: відповідних складових частин систем газопостачання та обладнання, пов’язаного з використанням і зберіганням небезпечних, шкідливих речовин.

Через виявлені порушення Правил охорони праці та промислової безпеки державними інспекторами підприємству було заборонено експлуатацію трактора та складу паливно-мастильних матеріалів.

У ТОВ «Перше травня» на належному рівні не налагоджена робота служби охорони праці. Працівники господарства не забезпечені відповідними засобами захисту в повному обсязі. Підприємство нехтує необхідністю проходження психо-фізіологічної експертизи працівниками, які виконують роботи підвищеної небезпеки та ті, що потребують професійного добору.

Крім того, у ході перевірки підприємством не було надано паспорт автозаправної станції з технологічною й електричною схемами та графік технічного обслуговування і ремонту споруд, обладнання й пристроїв АЗС.