У Сумах переселенців підтримують морально й матеріально

Протягом січня-березня 2018 року 169  переселенців мали статус безробітного. Розуміючи складну ситуацію, у якій опинились ці люди, спеціалісти служби намагаються задовольнити їх запити. У центрах зайнятості ВПО отримують психологічну підтримку, допомогу у працевлаштуванні, інформацію та консультації щодо сприяння зайнятості, матеріальне забезпечення на випадок безробіття. За цей період було працевлаштовано 15 осіб з числа переселенців. Сьогодні мають статус безробітного 83 внутрішньо переміщені особи.

“Одним із заходів активної підтримки таких безробітних є надання можливості для їх професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Протягом січня-березня цього року проходили професійне  навчання 6 внутрішньо переміщених осіб з числа безробітних, з них працевлаштовано 2 особи, – говорить директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Суттєвою підтримкою є участь в оплачуваних громадських та  роботах тимчасового характеру, як мотивація до праці та засіб для одержання додаткового заробітку. Протягом трьох місяців 3 особи з числа ВПО брали участь в оплачуваних громадських та тимчасових  роботах”. 

З безробітними постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо можливостей підвищення конкурентоспроможності внутрішньо перемішених осіб на ринку праці шляхом  отримання ваучера для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Служба розширює можливості працевлаштування переселенців  шляхом компенсації зареєстрованому безробітному з числа ВПО витрат для проходження медичного та наркологічного огляду, транспортних витрат на переїзд до іншого місця працевлаштування, витрат роботодавця на оплату праці на умовах трудових договорів, витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних, на перепідготовку, підвищення кваліфікації. Протягом січня-березня працевлаштовано 4 переселенця з компенсацією витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів.